PARTNER Consulting, s.r.o.
Ružová dolina 7, 821 08 Bratislava

Tel.: +421 2 556 45 524
Fax.: +421 2 556 45 525
Email: office@partnerconsulting.sk
Web: www.partnerconsulting.sk

Copyright 2006 PARTNER Consulting, s.r.o.
Web site design by SPYRAL

O NÁS

Impulz k uspokojivému riešeniu!

Spoločnosť PARTNER Consulting, s.r.o. k Vám prichádza s ponukou efektívnej spolupráce na splnení Vašich vízií a plánov.

Spoločnosť je zameraná na poskytovanie poradenských služieb v oblasti finančnej analýzy a vypracovávania podnikateľských a finančných plánov, ako aj ďalšieho podnikateľského a investičného poradenstva pre malé, stredné aj veľké spoločnosti. Taktiež ponúka sprostredkovanie investičných príležitosti, resp. vyhľadanie investorov pre tuzemskú i zahraničnú klientelu.

Firma pôsobí na našom trhu od roku 1996.

Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva stálych pracovníkov, pričom má vytvorený tzv. Pool of Consultants, s ktorými spolupracuje na základe zmlúv v prípade jednotlivých projektov. Dávame Vám preto k dispozícií náš profesionálny tím odborníkov, ktorí dokážu pružne reagovať na Vaše požiadavky a vychádzať v ústrety Vašim potrebám a želaniam. Uvedomujeme si, že úspešnosť našej práce je závislá na ľuďoch, preto kladieme veľký dôraz na výber všetkých našich spolupracovníkov.

Na základe danej organizačnej štruktúry je naša spoločnosť flexibilná a schopná realizovať projekty jednak pre najmenších podnikateľov, resp. firmy, až po spoločnosti dosahujúce obrat niekoľko sto miliónov Sk. Zároveň dokáže ponúknuť svoje služby aj obecným úradom, resp. iným rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, s cieľom vypracovania projektov, ktoré sú financované z jednotlivých fondov EÚ. 

Základným cieľom našej spoločnosti je vybudovať si s klientom dlhodobý vzťah, založený na kvalitnej spolupráci, vzájomnej dôvere a diskrétnosti.

Sme pripravení pre Vás zabezpečiť všetko, čo súvisí s účinným financovaním Vašich podnikateľských zámerov a zdravým fungovaním Vašej spoločnosti.
Pomôžeme Vám nájsť model riešenia Vášho problému šitý na mieru Vašim potrebám. Všetky formality, podklady a súvisiacu agendu vybavíme za Vás!

Spoločnosť PARTNER Consulting, s.r.o. poskytuje komplexné služby, ktoré Vám prinášajú dodatočné výhody:
  • dôkladnú identifikáciu problémov,
  • konštruktívne návrhy riešenia zistených nedostatkov,
  • nezávislý externý pohľad na podnik a jeho systém fungovania,
  • úsporu času, ktorý môže klient venovať svojim primárnym aktivitám.


Naše poradenské služby sú orientované na tieto oblasti:
  1. Investičné poradenstvo – príprava podniku pre získanie investora
  2. Investičné poradenstvo – vyhľadávanie investičných príležitostí
  3. Consultingové služby
  4. Finančný controlling
  5. Podnikateľské poradenstvo
  6. Špeciálne služby